Türkmenistanda ilkinji koworking merkezi

Biziň “Iş nokady” ady bilen Türkmenistanda ilkinji gezek açylan koworking-merkezimiz, kreatiw biznes topar bolmak bilen, bu ýerde ýaş telekeçilere, frilanserlere, startaperlere, IT-hünärmenlere, maslahatçylara, tälimçilere, şeýle hem beýleki ugurlarda zähmet çekýän adamlara, işlemek üçin amatly hem enjamlaşdyrylan ýerleriň, gepleşikleri geçirmek üçin niýetlenen ses geçirmeýän otaglaryň, dynç alyş zolagyň, biznese degişli edebiýatlaryň hem-de bilim çäreleriniň elýeterli bolmagy üçin mümkinçilikler döredildi.

Nyrhlar

Aşgabat şäheriniň iň gowy we rahat ýerleriniň birinde işlemek bilen, wagtyňyzdan ýerlikli peýdalanyň.

Resident

1 sagat

100 TMT

 • Enjamlaşdyrylan iş ýeri;
 • Resepşn hyzmatlary; (maslahatlar, çaý, kofe sargyt etmek);
 • Ýerli kitaphanadan peýdalanmak.
Türkmenistanda ilkinji koworking merkezi
Resident

1 gün

300 TMT

 • Enjamlaşdyrylan iş ýeri;
 • Resepşn hyzmatlary (maslahatlar, çaý, kofe sargyt etmek);
 • Ýerli kitaphanadan peýdalanmak.
Türkmenistanda ilkinji koworking merkezi
MEJLISLER OTAGY

1 sagat

150 TMT

 • 15 adama çenli;
 • Synlam görkezmek üçin TV;
 • Tagta, flipçart + markerler.
Türkmenistanda ilkinji koworking merkezi
Freelancer

1 Aý

1500 TMT

 • Koworking-merkezine, sagat 9:00-dan 21:00-a çenli barmaklyga rugsat;
 • Iş ýeri aýratynlykda özüne berkidilmedik;
 • Printer – 70 sahypa çenli çap etmek;
 • Resepşn hyzmatlary (myhmanlary garşylamak, resminamalary çap etmek we skanirlemek, çaý we kofe sargyt etmek);
 • Mejlisler otagyna 10 % arzanladyş;
 • Biznes kitaphanadan peýdalanmak;
 • Klining hyzmatlary.
Türkmenistanda ilkinji koworking merkezi
Start up

1 Aý

2000 TMT

 • Koworking-merkezine, sagat 9:00-dan 21:00-a çenli barmaklyga rugsat;
 • Umumy zalda enjamlaşdyrylan iş ýeri (open space);
 • Koworking-merkeziniň guramaçylarynyň çärelerine mugt gatnaşmak;
 • Mejlisler otagyna 10 % arzanladyş;
 • Biznes kitaphanadan (biznes edebiýatlardan) peýdalanmak;
 • Gepleşikler üçin biznes bölüm;
 • Resepşn hyzmatlary (myhmanlary garşylamak, kofe sargyt etmek);
 • Zatlaryny saklamak üçin şahsy şkafjagaz;
 • Klining hyzmatlary
Türkmenistanda ilkinji koworking merkezi
6 aý möhlet bilen şertnama baglaşylanda, iş ýeri üçin 5% arzanladyş, Mejlisler otagy üçin bolsa 5% arzanladyş bolar.

“Iş Nokady” Koworking

Koworking merkezimiz - Aşgabatdaky iň uly biznes merkezleriniň birinde ýerleşýär. Koworking merkezinde özüňize täze müşderileri, hyzmatdaşlary, pikirdeş adamlary we dostlary tapyp bilersiňiz.

Подробнее
“Iş Nokady” Koworking

Koworking merkezimiz - Aşgabatdaky iň uly biznes merkezleriniň birinde ýerleşýär. Koworking merkezinde özüňize täze müşderileri, hyzmatdaşlary, pikirdeş adamlary we dostlary tapyp bilersiňiz.

Giňişleýin
Hyzmatlar

Aşgabat şäheriniň iň gowy we rahat ýerleriniň birinde işlemek bilen, wagtyňyzdan ýerlikli peýdalanyň.

Işlemek üçin ýer

Wi-Fi

Çaý we kofe

Dynç alyş zolagy

Autsorsing

Şahsy poçta

Gepleşikler üçin otag

Kitaphana

Printer

Аутсорсинг

Не тратьте свое время и деньги на рутинную работу. Мы сделаем это за вас.

Определение аутсорсинга

это передача полномочий и ответственности по выполнению определенного типа работ компании-подрядчику на постоянной основе.

Giňişleýin
Habarlar

Ähli täzeliklerden habarly boluň

Hyzmatdaşlarymyz

Biz pudagyň öňdebaryjy kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.